Teknik​

Bluelights LED-system består av CIPP-foder som härdas med hjälp av LED-ljus. Det är särskilt lämpligt för servisledningar och mindre avloppsrör. Tekniken har utvecklats och använts i Danmark under de senaste 10 åren. Här nedan finner du en översikt över komponenterna i Bluelights LED-system.

 

Power.net-box​

Power.net-boxen är den centrala enheten för ström- och dataförsörjning. Den installeras vanligtvis i en lastbil eller trailer, men är också flyttbar om det behövs. Den har LAN-uttag för dataöverföring och en LTE-antenn för mobil internetuppkoppling och fjärrstyrning vid behov av support. Den kopplas till ett strömuttag.

Kabeltrumma

Power.net-boxen kopplas till en kabeltrumma med en 75 meter lång kabel. Kabeln förbinder Power.net-boxen med kontrollpanelen och transporterar både elektricitet och data.

Kontrollpanel

Den portabla kontrollpanelen övervakar och kontrollerar alla relevanta parametrar och har både optisk och akustisk varningssignal. Programmet är på tre språk (danska, engelska och tyska).

Härdningsenhet 20 mm med stort cylinderformat LED-huvud

Härdningsenheten med stort cylinderformat LED-huvud har en smidig konstruktion. Med hjälp av hjul och handtag kan den lätt flyttas av en enda person. LED-huvudet sitter i änden av kabeln och kan förvaras säkert i ett ”garage” under transport. Vid installation tar man bort slussen från garaget och kopplar den till en tryckslang eller böj som är ansluten till F-linern. Härdningsenheten har en anslutning för tryckluft så att man kan kyla ner lamporna och hålla rätt tryck i F-linern under härdningen. En kontrollenhet med touchskärm placeras över härdningsenheten. Härdningsenheten med stort LED-huvud kan hålla högre hastighet än den med mindre huvud, men klarar inte böjar och vinklar lika bra.

Detaljer:

 • ​Lätt att flytta och transportera.
 • ​Anslutning för tryckluft och vakuumpump
 • ​Fäste för flytthjälpmedel och kontrollpanel
 • ​Ca 50 m lång flexibel kabel för luft- och strömförsörjning av LED-huvudet.
 • ​Stort cylinderformat LED-huvud (generation 4, modell 969)
 • ​Anslutning för utbytbar tryckmätare och tryckreglerare
 • ​Motorenhet V3
 • ​Sluss med hölje, hylsa och monteringsplatta

Flytt- och lyfthjälpmedel

Härdningsenheten har en smidig konstruktion. Lyfthjälpmedlet gör det lätt att lyfta upp och sätta fast kontrollpanelen med hjälp av hävkraft.

Stativ

Stativet kan användas för att lyfta motorenheten och slussen under installationen.

Modul för sidoingång

Modulen för sidoingång möjliggör installation trots grundvattentryck. Genom att LED-huvudet förs in från sidan kan man hålla ett övertryck i ledningen under hela processen från vrängning till härdning.

Distanshållare

Distanshållarna kan användas för att centrera LED-huvudet i rör av olika diameter.

Tryckreglerare och ljuddämpare

Tryckregleraren kopplas till härdningsenheten.

Anslutningar

Det finns anslutningar och förminskare av olika diameter för fixering av det invrängda fodret.

Stöd- och förlängningsslangar

Stor vrängtrumma

Trumma för vrängning av F-liners.

Detaljer:

 • ​Diameter: 850 mm
 • ​Koppling: Storz 10"
 • ​Maximalt tryck: 3,5 bar
 • ​CE-märkning
 • ​Aluminium och/eller rostfritt stål
 • ​Installationslängd: Ø 150 mm: 40 meter, Ø 200 mm: 35 meter
 • ​Vikt: ca 180 kg

Medelstor vrängtrumma

Trumma för vrängning av F-liners.

Detaljer:

 • ​Diameter: 600 mm
 • ​Koppling: Storz 8"
 • ​Maximalt tryck: 3,5 bar
 • ​CE-märkning
 • ​Aluminium och/eller rostfritt stål
 • ​Installationslängd: Ø 100 mm: 32 meter, Ø 150 mm: 21 meter
 • ​Vikt: ca 90 kg

Liten vrängtrumma

Trumma för vrängning av F-liners.

Detaljer:

 • ​Diameter: 330 mm
 • ​Koppling: Storz 6"
 • ​Maximalt tryck: 2,0 bar
 • ​CE-märkning
 • ​Aluminium och/eller rostfritt stål
 • ​Installationslängd: Ø 100 mm: 10 meter, Ø 150 mm: 7 meter
 • ​Vikt: ca 20 kg

Andra komponenter

Andra komponenter som behövs för installation och härdning av F-liner men som inte är specifika för Bluelight:

 • ​Fordon, som lastbil, skåpbil eller trailer
 • ​Kompressor med kyl- och torkfunktion
 • ​Temperaturreglerad förvaringslåda för impregnerade foder
 • ​Generator eller andra strömkällor
 • ​Impregneringsbord med vakuum och kalibreringsvalsar på arbetsplatsen eller i fabrik

KONTAKT     instagram  vimeo-video     NYHETS​BREV

​A NEW STANDARD IN PIPE RENOVATION