Godkännanden

Vi strävar efter att erbjuda våra kunder alla produkter av toppkvalitet. När det gäller godkännanden försöker vi alltid följa de standarder som gäller
för våra produkter och i vår bransch. Den F-liner vi använder har godkänts av DIBt (Tyska institutet för byggteknik). 

​DIBT license number: Z-42.3-528

Download the approval here.

En lång rad tester krävdes för att få godkännande av DIBt: 

Kontroll av råmaterial

 • ​Hartsets egenskaper genom test av viskositet enligt DIN EN ISO 3219, densitet enligt DIN 51757, böjhållfasthet enligt DIN EN ISO 178, draghållfasthet enligt DIN EN ISO 572-2 och termostabilitet enligt DIN EN ISO 75-2 A.
 • ​Fodret genom test av areadensitet och godstjocklek enligt DIN EN ISO 9864 / DIN EN ISO 9863-1 och FTIR-spektroskopi enligt ASTM D 5576.

Kontroll av härdat foder:

 • ​Läcktest av laminat enligt DIN EN 1610.
 • ​Godstjocklek och jämn konstruktion.
 • ​Hartsinnehåll enligt DIN EN ISO 1172.
 • ​Vattenupptagning enligt DIN EN ISO 62.
 • ​Densitet enligt DIN EN ISO 1183-1.
 • ​Ringstyvhet och E-modul, korttid, enligt DIN EN 1228.
 • ​Test under tryck för att mäta reduktionsfaktor A1 enligt DIN EN 761 (kontroll av långtidsegenskaper efter 10 000 timmar i laboratorium som simulerar 50 års verklig användning).
 • ​Korttid E-modul enligt DIN EN ISO 178 i kombination med DIN EN ISO 11296-4.
 • ​Krypbenägenhet efter 24 timmar enligt DIN EN ISO 899-2.
 • ​Mekaniska egenskaper enligt dynamisk-mekanisk analys (DMA).
 • ​Nötning enligt DIN EN 295-3 (Darmstädter Kipprinne) och test med högtrycksspolning enligt DIN 19523.
 • ​Beständighet mot kemikalier i avloppsvatten enligt DIN 1986-3 och DIN EN ISO 175. Efter 28 dagar av kemisk belastning utfördes tester för att mäta förändring av massa enligt DIN EN ISO 175, strukturella egenskaper enligt DIN EN ISO 527-4 och slagtålighet enligt DIN EN ISO 179-1.
 • ​Tryckhållfasthet enligt DIN EN ISO 604.
 • ​Beläggningens sträckförmåga enligt DIN EN ISO 527-1.

KONTAKT     instagram  vimeo-video     NYHETS​BREV

​A NEW STANDARD IN PIPE RENOVATION