SYSTEM MED CIPP-FODER OCH LED-HÄRDNING FÖR SERVISLEDNINGAR OCH MINDRE AVLOPPSRÖR

Bluelights system kombinerar fördelarna med filtfoder och ljushärdning och erbjuder godkända lösningar som fungerar under de speciella förutsättningar som råder i servisledningar och avloppsrör med liten diameter. Som systemleverantör tillhandahåller Bluelight en helhetslösning med installationsteknik och infodringsmaterial som avpassats perfekt för varandra.

  • ​Fodret är konstruerat med en flexibel och PU-behandlad filt
  • ​Hartset är baserat på en styrenfri vinylester och innehåller en patenterad fotoinitiator som enbart reagerar på ljus av den våglängd som LED-huvudena avger
  • ​Bluelight fungerar i en diameter från 100 mm till 250 mm och klarar böjar på upp till 90 grader
  • ​Fodret härdas med hjälp av LED-lampor som avger blått ljus med våglängden 450 nm
  • ​Installationen tar mellan 5 och 45 minuter beroende på typ av lamphuvud samt fodrets diameter och godstjocklek
  • ​Systemet har många fördelar jämfört med andra system, som oftast använder epoxiharts som ska härdas med ånga eller vatten eller vid en viss temperatur

KONTAKT     instagram  vimeo-video     NYHETS​BREV

​A NEW STANDARD IN PIPE RENOVATION